Endelig Natura 2000-handleplan for
Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord


Natura 2000-område nr. 14
Habitatområde H 14
Fuglebeskyttelsesområde F 2 og F 15

 

Udarbejdet af:

Udgivet af:

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajakgade 1

9500 Hobro

www.mariagerfjord.dk

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

www.frederikshavn.dk

Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1

9700 Brønderslev

www.broenderslev.dk

Aalborg Kommune

Boulevarden 13

9100  Aalborg

www.aalborgkommune.dk

Randers Kommune

Laksetorvet

8900 Randers C

www.randers.dk

Norddjurs Kommune

Torvet 3

8500 Grenaa

www.norddjurs.dk

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

www.nst.dk

 

År: 2012

ISBN: 978-87-7279-441-9