2.7. Tidsfølgeplan

Tidsfølgeplanen viser i skemaform, hvilke aktiviteter de enkelte vandværker skal iværksætte/gennemføre for at opfylde planen i planperioden. Aktiviteterne er inddelt i tidsperioder.

Planen indeholder ikke oplysninger om forventede udgifter til anlæg og drift af de enkelte aktiviteter.

 

Ledninger til enkeltanlæg

Der er behov for etablering af nye ledningsstrækninger, for at alle enkeltindvindere i forsyningsområderne kan forsynes med vand fra et alment vandværk.

Der er ikke foretaget en prioritering af, hvilke områder ledningsnettet skal udbygges i først. For at sikre en hensigtsmæssig forbrugertilslutning til nye ledninger, vil kommunen i samarbejde med vandværkerne forsøge at tilrettelægge drikkevandskontrollen hos enkeltindvindere, så alle enkeltanlæg i et område får udført drikkevandskontrol på samme tid.

Omkostninger til nye ledninger til ejendomme, der har egen vandindvinding, dækkes i overensstemmelse med vandforsyningens regulativ og takstblad.

 

Nødforbindelsesledninger

Der er behov for nødforbindelser mellem flere af vandværkerne. Nødforbindelser etableres i det omfang, det er anført i planen for de enkelte vandværker.

Nødforbindelser (jævnfør bilag 4.2.) udføres, så det sikres, at anlæggene både i den daglige drift og i nødsituationer:

leverer drikkevand af god kvalitet

er operationelle

Projektering og etablering af nødforbindelser varetages af de enkelte vandværker.

 

Aktiviteter i planperioden

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8. Regulativ og takstblade.

Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11.).

Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal det enkelte vandværk gennemføre følgende aktiviteter:

(Hvor der er anført * ved vandværket, henvises til alternativ plan / bemærkninger anført i 2.8. Plandatablade).

 

Vandværk

Aktivitet

2012 -
2014

2015 -
2017

 

Albertinelund Camping Vandværk*

 

 

Overdragelse af vandværkets ejerskab til et forbrugerejet selskab – jf. vandforsyningslovens § 29 stk. 2.

 

x

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Bønnerup Vandværk.

 

 

 

 

 

 

Albøge Vandværk*

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Trustrup-Lyngby Vandværk.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

 

 

 

 

 

Allelev Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


 

 

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).

 

 

 

 

 

 

AquaDjurs - Lystrup Strand Vandværk*

 

 

Undersøge muligheden for at etablere yderligere gensidig forsyningssikkerhed gennem nødforbindelse til Nørager Vandværk.


x

 

 

Undersøge muligheden for at etablere en ny boring på den nordlige kildeplads til erstatning af de aldrende boringer 60.39 og 60.40.

 

x

 

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

AquaDjurs - Nørager Vandærk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Lystrup Strands vandværk.


x

 

 

 

Undersøge muligheden for at etablere en supplerende boring på en ny kildeplads, evt. ved Løvenholmskoven syd for den eksisterende kildeplads.


x

 

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

 

x

 

 

 

 

I planperioden kan vandværket blive pålagt yderligere forsyningsforpligtelser til nabovandværker, hvis der opstår behov.

 

   

 

AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til evt. Ørsted, Auning eller Fausing vandværker.

 

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

 

x

 

 

 

 

AquaDjurs - Udbyhøj Vandværk*

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Holbæk via Udby Vandværk.

 

 

x

 

 

 

Auning Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere yderligere nødforbindelser til evt. Fausing eller Tøjstrupvejens vandværker.

 

x

 

 

Vandværket skal i planperioden overveje og undersøge muligheden for at udflytte den bynære kildeplads til OSD-området øst for Auning.

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Tårup Vandværk.

 

   

 

Bønnerup Strands Vandværk

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Bønnerup Vandværk.

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedurer for håndværksmæssig arbejde på vandforsyningen med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

 


x

 

 

 

Kortlægning af forsyningsledningsnettet.

 

x

 

 

Med henblik på at fremtidssikre vandværket samt opretholde muligheden for at forsyne sine forbrugere, arbejdes med at finde en ny kildeplads udenfor byzone men inde i et OSD. OSD er de områder fremtidens vandforsyning skal baseres på.

 

 

x

 

 

 

Bønnerup Vandværk*

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Bønnerup Strands Vandværk og/eller Albertinelund Camping Vandværk.

 

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

I planperioden kan Bønnerup Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Albertinelund Vandværk og Bønnerup Strands Vandværk.

 

   

 

Vandværket skal overveje og undersøge muligheden af alternativ kildeplads indenfor OSD.

 

   

 

Constantia Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Fannerup Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Fausing Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Øster Alling, Auning eller Tøjstrupvejens vandværker.

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

Fjellerup Strand Vandværk

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Fjellerup Bys Vandværk og/eller Skovgårde Vandforsyning.

 


 

 

 

x

 

Undersøge mulighederne for at etablere en ny kildeplads med bedre magasinbeskyttelse og længere fra potentielle forureningskilder.

 

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse

2012

 

 

 

 

Fjellerup Bys Vandværk

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Fjellerup Strands Vandværk.


 

 

 

x

Der skal indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

2012

 

 

 

 

GAV - Anholt Vandværk

 

 

Finde alternativ kildeplads i tilfælde af, at der sker en forurening af den eksisterende kildeplads.

 

x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholdere. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

GAV – Dolmer/ Havdal / Vejlby*

 


* Fælles for de 3 vandværker

 

 

Vandværket skal overveje og undersøge muligheden for at finde en alternativ kildeplads indenfor OSD.

 

x

 

 

 

I planperioden kan Grenaa & Anholt Vandforsyning blive pålagt at medvirke til at etablere nødforsyninger til Ginnerup Vandværk, Kastbjerg Vandværk, Allelev Vandværk, Homå Vandværk, Ålsrode Vandværk, Kristiansminde II Vest Vandværk og Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk.

Herudover kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Kastbjerg Vandværk, Allelev Vandværk, Homå Vandværk og Kristiansminde II Vest Vandværk.

 

   

 

GAV – Dolmer

 

 

Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

GAV – Havdal

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

GAV – Vejlby

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Ginnerup Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af en ny boring eller ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk eller Grenaa & Anholt Vandforsyning.

 

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

 

2017

 

 

Gjerrild Nordstrand Vandværk

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

x

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Stokkebro Vandværk.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Gjerrild Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Forskriftsmæssig sløjfning af reserveboringen.


x

 

 

Undersøge mulighederne for at etablere en ny kildeplads med bedre magasinbeskyttelse og længere fra potentielle forureningskilder.

 

x

 

 

 

I planperioden kan Gjerrild Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Maria Hjerte Engens Vandværk.

 

   

 

Gjesing Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere yderligere nødforbindelser til AquaDjurs’s vandværker.

 

x

 

 

Foretage en gennemgribende renovering af vandværksbygningen.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

 

Glatved Strandvej Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ålsrode Vandværk.

 

x

 

 

Overdragelse af vandværkets ejerskab til et forbrugerejet selskab – jf. vandforsyningslovens § 29 stk. 2.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Glatved Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ålsrode Vandværk eller evt. ved en sammenlægning af de 2 værker.

 

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Glesborg Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

 

2017

 

 

I planperioden kan Glesborg Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Hemmed Vandværk samt at medvirke til at etablere nødforsyning til Stenvad Vandværk og Selkær Mølles Vandværk.

 

   

 

Hegedal Strands Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Indsende ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Hemmed Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

 

Hevring Vandværk*

 

 

 

Den påtænkte og projekterede nødforbindelse til Store Sjørup Strands Vandværk forudsættes etableret hurtigst muligt.

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere yderligere nødforbindelse til evt. Ørsted Vandværk eller Lystrup Strands Vandværk.

 


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

Vandværket skal gennemføre den påtænkte renovering af bygninger og maskinel, eller fremlægge alternative muligheder.


x

 

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvands-/beluftningsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

 


x

 

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

 

Holbæk Vandværk*

 

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere en ny boring på en ny kildeplads indenfor OSD-område Ørsted, eventuelt fælles med Ørsted og Voer vandværker.

 

 

x

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Voer Vandværk.

 

x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Udby og Udbyhøj vandværker.

 

   

 

Homå Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Kastbjerg Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Grenaa & Anholt Vandforsyning.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Kristiansminde II Vest Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Maria Hjerte Engen Vandværk*

 

 

Overdragelse af vandværkets ejerskab til et forbrugerejet selskab – jf. vandforsyningslovens § 29 stk. 2.

 

x

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

 

 

Ramten Vandværk

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.

 

x

 

 

 

Rimsø-Emmelev Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Drage omsorg for, at den tidligere branddam bliver fyldt op.


x

 

 

Undersøge mulighederne for at etablere endnu en boring, eventuelt på en alternativ kildeplads.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Ring Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til evt. Øster Alling eller Auning vandværker.

 

x

 

 

Der skal etablere drifts- og adgangsalarm grundet vandværkets afsides beliggenhed.


x

 

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

 

Selkær Mølle Vandværk

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Glesborg Vandværk.

 

x

 

 

 

Udarbejde en plan for, hvorledes det håndteres, hvis vandkvaliteten i boring 71.291 forringes væsentligt.

 

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Skovgårde Vandforsyning *

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, enten ved renovering af vandværket eller ved sammenlægning med andet vandværk.

 

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Fjellerup Strands Vandværk eller AquaDjurs.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

 

St. Sjørup Strands Vandværk*

 

 

 

Den projekterede nødforbindelse til Hevring Vandværk forudsættes etableret umiddelbart.

 

Vandværket skal tillige undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Holbæk Vandværk.

 

 

x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

 

Stenvad Vandværk

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Glesborg Vandværk.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Stokkebro Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

Søby Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere forbedret iltning af råvandet, så det behandlede vand kan overholde kvalitetskravene.


x

 

 

 

 

Undersøge hvordan det høje fluoridindhold kan nedbringes. En mulighed kunne måske være at afkorte boringen, så det fluoridholdige vand ikke pumpes op.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Trustrup-Lyngby Vandværk.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse, således den eksisterende indvinding kan lovliggøres.


2012

 

 

 

 

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk*

 

 

Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

 

 

Undersøge muligheden for at etablere en ny kildeplads, da de eksisterende kildepladser er dårligt beskyttede og påvirket af nitrat eller undersøge muligheden for forsyning fra andet vandværk.

 

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Grenaa & Anholt Vandforsyning.

 

x

 

 

 

Trustrup - Lyngby Vandværk

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Undersøge af muligheden for en alternativ kildeplads, eventuelt udbygning af kildepladsen i Hallendrup.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Tørslev Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørsted Vandværk.

 

x

 

 

 

Tårup Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Auning Vandværk.

 

x

 

 

 

Udby Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Veggerslev Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Rimsø-Emmelev Vandværk, Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk eller Grenaa & Anholt Vandforsyning.

 

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

Etablering af overjordisk råvandsstation for at sikre muligheden for at udbedre skader i tørbrønden.


x

 

 

 

 

Vester Alling Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til evt. Øster Alling, Fløjstrup eller Lime vandværker.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

 

Vivild Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til AquaDjurs eller Gjesing Vandværk.

 

x

 

 

 

Passende renovering af vandbehandlingsbygningen og rentvandsbeholder. Herunder skal mængden af vand i rentvandsbeholderen overvejes.

 


x

 

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Voer Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Ørsted Vandværk eller Holbæk Vandværk.

 

x

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende kapacitet og forsyningssikkerhed, enten ved udbygning af vandværket eller ved sammenlægning med andet vandværk.


Der skal i givet tilfælde tages stilling til en forøgelse af indvindingstilladelsen.

 

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

 

Ørbæk Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.

 

x

 

 

 

Ørsted Vandværk*

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed, ved at undersøge muligheden for at etablere en ny boring på en ny kildeplads indenfor OSD-område Ørsted, eventuelt fælles med Holbæk og Voer vandværker.

 

 

x

 

 

 

Undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til Voer, og Tørslev vandværker. Endvidere muligheden for at etablere forbindelse til Tøjstrupvejens Vandværk samt til Holbæk Vandværk, evt. i forbindelse med etablering af en fælles kildeplads.

 

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

Ørum Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

 

I samarbejde med Norddjurs Kommunen udarbejde en plan for en hensigtsmæssig tidsfølge for udbygning af vandværkets indvindingsstrategi (udbyggelse af Dystrup Kildeplads, nedlæggelse af Brændtvadvejs Kildeplads).

 

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2017

 

 

 

I planperioden kan Ørum Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Ørbæk Vandværk samt at medvirke til at etablere nødforsyninger til Fannerup Vandværk og Ramten Vandværk.

 

   

 

Øster Alling Vandværk*

 

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til evt. Fausing eller Auning vandværker. Herunder om der kan etableres nødforsyning af Ring Vandværk.

 

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

 

2017

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere en ny boring på en anden kildeplads.

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

 

Ålsrode Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2013

 

 

 

I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Glatved og Glatved Strandvej Vandværker.