3. Status og forudsætninger

I Norddjurs Kommune er der 58 almene vandværker og 2 distributionsvandværker (vandværker som køber drikkevandet af et andet vandværk).

I 2010 indvandt de almene vandværker 3,2 mill. m3 grundvand. Grenaa & Anholt Vandforsyning indvandt ca. halvdelen af denne mængde.

I kommunen som helhed er der indvindingsmæssigt en betydelig restressource af grundvand, som ikke udnyttes.

Generelt er de almene vandværker i kommunen i tilfredsstillende fysisk stand, og de leverer drikkevand af god kvalitet.

Der er ca. 1.000 ejendomme med egen vandindvinding. Med baggrund i eksisterende vandanalyser fra ejendomme med egen indvinding skønnes det, at omkring 25 % af disse enkeltindvindere har for meget nitrat i deres drikkevand. Derudover har en hel del ringe bakteriologiske forhold.