3.5. Vandforbrug

I afsnittet er anført det nuværende og det forventede vandforbrug i 2017.

Da alle enkeltindvindere skal have mulighed for at tilslutte sig et alment vandværk i planperioden, bør vandværkerne også have den nødvendige kapacitet til rådighed. For at sikre dette er det prognosemæssigt antaget, at alle enkeltindvindere tilslutter sig i planperioden. I afsnittet er endvidere anført, om de enkelte vandværker har kapacitet nok til at levere det fremtidige vandforbrug.