3.3. Distributionsvandværker

Der er 2 distributionsvandværker i Norddjurs Kommune, jævnfør tabel 3.3.1.

 

Anlæg

 

Distribueret

vandmængder pr. år    

Forsynes fra

 

Sorvad Vandforsyning

Ikke oplyst

Gjesing Vandværk

Ålsø Vandforsyning

14.909

Grenaa & Anholt Vandforsyning

Tabel 3.3.1. Distributionsvandværker, distribueret årlig vandmængde samt vandværk der indvinder vandet.