3.4. Enkeltindvindere

Udover de almene vandværker, er der i Norddjurs Kommune registreret følgende anlæg:

Anlægstype

Antal

Ikke almene vandværker

20

Enkeltindvindere (1-2 husstande)

ca. 1.000

Institutioner, hoteller, camping og lignende

6

Markvandingsanlæg

170

Gartnerier og planteskoler

12

Idrætsanlæg

3

Øvrige anlæg

7

Tabel 3.4.1. Oversigt over forsyningsanlæg.

Hovedparten af anlæggene ligger indenfor de almene vandværkers forsyningsområder, og der sker løbende en tilslutning til almene anlæg. Dette gælder dog ikke af anlæg til vanding af marker og lignende anlæg.