3. Målsætninger for spildevandsplanen

Norddjurs Kommune og AquaDjurs as har med den nye spildevandsplan følgende overordnede målsætninger:

  • At skabe sammenhæng mellem forsyningssikkerhed, natur- og miljøhensyn samt klimatilpasning ved håndteringen af spildevand og regnvand i kommunen.

Spildevandsplanlægningen tilrettelægges under hensyntagen til Norddjurs Kommunes og AquaDjurs' mål og visioner på spildevandsområdet.