4. Status

Denne del af spildevandsplanen omhandler de konkrete spildevandsanlæg i Norddjurs Kommune. Afsnittet beskriver den aktuelle status for kloakerede områder, spildevandsrensning, spildevand i det åbne land, samt miljøtilstanden i recipienter.