4.4 Badevand

Kystlinjen i Norddjurs Kommune er 114 km lang. Det inkluderer kysten langs Randers Fjord og omkring Anholt. En stor del af kyststrækningen er beriget med flotte badestrande med god badevandskvalitet.

I kommuneplanen er der udpeget 10 offentlige badestrande, som i hovedreglen har Blå Flag. Badevandet ved kommunens strande kontrolleres hvert år i badesæsonen. Efter hver badesæson klassificeres kvaliteten af badevandet i henhold til badevandsbekendtgørelsen i en af følgende 4 klasser:

  • Udmærket
  • God
  • Tilfredsstillende
  • Ringe

Klassificeringen foretages på baggrund af data fra de seneste 4 års badevandanalyser.

Den årlige kontrol af badevandet viser, at badevandskvaliteten ved strandene generelt er meget høj. Ud af kommunens 10 badestrande er kvaliteten af badevandet ved 8 af strandene helt eller delvist klassificeret som "udmærket", hvilket er den bedste kvalitet i henhold til badevandsbekendtgørelsen.

Der er stor forskel i de enkelte strandes geografiske udstrækning og dermed også antallet af prøvestationer, der danner data for klassificeringen af badevandet på den enkelte strand.

Strand

Badevandskvalitet på baggrund af 2010-2013  

Antal prøvestationer

Bønnerup Strand Øst/Vest  

Udmærket / Tilfredsstillende

2

Fjellerup Strand

God - Udmærket

9

Gjerrild Nordstrand

Udmærket

1

Grenaa Strand

God - Udmærket

2

Grenaa Strand v/Katholm

Udmærket

3

Lystrup Strand

God

1

Rygårde Strand

God

1

Skovgårde Strand

Udmærket

1

St. Sjørup

Udmærket

1

Anholt Vesterstrand

Udmærket

1

Norddjurs Kommune opfylder allerede nu målet i badevandsdirektivet om, at alt badevand ved udgangen af badesæsonen 2015 mindst kan klassificeres som "tilfredsstillende".