4.1 Kloakerede områder

Norddjurs Kommune har et samlet areal på ca. 72.000 ha. Heraf er ca. 3.400 ha kloakeret og tilsluttet renseanlæg, hvilket svarer til ca. 16.000 ejendomme. Længden af det samlede ledningsnet er ca. 1.020 km.

Gennem tiden har der været praksis for forskellige kloakeringsprincipper i Norddjurs Kommune. Afløbssystemet er derfor opdelt i følgende typer:

  • Fælleskloak, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem.
  • Separatkloak, hvor spildevand og regnvand afledes i hvert sit ledningssystem.
  • Spildevandskloak, hvor der kun er etableret kloakledninger til husspildevand, mens alt regnvand nedsives lokalt.
  • Vejvandskloak, der kun afleder vejvand fra offentlige veje.

De 3.400 ha kloakerede områder er fordelt på de fire kloakeringsprincipper på følgende måde:

Type

Areal (ha)

Fælleskloakeret

720 (21%)

Separatkloakeret

1.610 (47%)

Spildevandskloakeret   

1.050 (31%)

Vejvandskloakeret

20 (1%

Kloaknettet i kommunen består derudover af en række andre komponenter, såsom

Komponenttype

Antal (stk.)

Brønde

20.900

Bassiner

67

Overløbsbygværker  

54

Pumpestationer

231

Olieudskillere

7

Udløb

277

Siden vedtagelse af den forrige spildevandsplan (2008-2012) er det kloakerede område af kommunen blevet udvidet med en række bysamfund og sommerhusområder, der er blevet tilsluttet kommunalt renseanlæg. Se nedenstående skema:

Bysamfund

Afleder til

Laen

Fornæs Renseanlæg

Tårup

Randers Centralrenseanlæg  

Kare

Randers Centralrenseanlæg

Ll. Sjørup

Randers Centralrenseanlæg

Udby

Randers Centralrenseanlæg

Revn

Fornæs Renseanlæg

Skovgårde sommerhusområde, 1. og 2. etape  

Fornæs Renseanlæg

St. Sjørup sommerhusområde

Randers Rentralrenseanlæg

Fjellerup sommerhusområde

Fornæs Renseanlæg

Herunder er flere campingplader blevet tilsluttet kloakforsyningen.