Bilag

Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.

Bilag 2: Kort beskrivelse af de enkelte naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 46.

Bilag 3: Kort med kortlagte naturtyper samt potentielle områder for ny habitatnatur.

Bilag 4: Forklaring af Nautra 2000-begreber m.m.

Bilag 5: Myndighedsansvar for de marine dele af Natura 2000-områderne.

Bilag 6: Uddrag af notat om evaluering af tidligere naturpleje på områder i Ørkenen på Anholt.