3.2.4. Forsyningssikkerhed

For at sikre, at forbrugerne i akutte situationer har adgang til nok vand af tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet, er det vigtigt, at vandværkerne har en høj forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerheden vurderes blandt andet på baggrund af:

  • Antal kildepladser
  • Antal boringer
  • Nødforsyning
  • Kapacitet af rentvandsbeholder
  • Nødstrømsanlæg

For vandværker, der har rentvandsbeholder, skal beholderkapaciteten kunne dække forbruget i mindst 8 timer, med mindre der er tilstrækkelig nødforsyning fra andre anlæg.

Forsyningssikkerhed kan vurderes på forskellig måde. Det vurderingsgrundlag, der er benyttet i Norddjurs Kommune, er vedlagt i bilag 4.1.

En tredjedel af Norddjurs Kommunes vandværker har en forsyningssikkerhed, der er lav eller uacceptabel lav, jævnfør tabel 3.2.4.1.

Vandværk

 

 

Boringer

Antal

Beholder-
kapacitet / timer1

Nødfor-
syning

Gene-
rator

Alarm

Bered-
skabsplan

Albertinelund Camping Vandværk

2

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Albøge Vandværk

1

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Allelev Vandværk

1

Ingen

Nej

Ja

Nej

Nej

AquaDjurs - Lystrup Strand Vandværk

3

13

Nej

Nej

Ja

Nej

AquaDjurs - Nørager Vandværk

1

24

Nej

Nej

Ja

Nej

AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk

2

(6)

Nej

Nej

Ja

Nej

AquaDjurs - Udbyhøj Vandværk

2

67

Nej

Nej

Ja

Nej

Auning Vandværk, Skovdalsvej

3

20

Nej

Nej

Ja

Nej

Bønnerup Strands Vandværk (2005)

3

24

Nej

Nej

Nej

Ja

Bønnerup Vandværk

2

20

Nej

Nej

Nej

Ja

Constantia Vandværk

1

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Fannerup Vandværk

1

Ingen

Nej

Ja

Nej

Nej

Fausing Vandværk

2

55

Nej

Nej

Nej

Nej

Fjellerup Strand Ny Vandværk

3

Ingen

(Ja)

Nej

Nej

Ja

Fjellerup Vandværk

2

41

Nej

Nej

Nej

Nej

GAV - Anholt by Vandværk

2

40

Nej

Ja

Ja

Nej

GAV - Dolmer Vandværk

5

Ingen

Ja

Nej

-

Ja

GAV - Havdal Vandværk

8

30

Ja

Nej

Ja

Ja

GAV - Vejlby Vandværk

5 (6)

30

Ja

Ja

Ja

Ja

Ginnerup Vandværk

1

60

Nej

Nej

Nej

Nej

Gjerrild Nordstrand Vandværk

2

34

Nej

Nej

Nej

Nej

Gjerrild Vandværk

2

13

Ja

(Ja)

Nej

Nej

Gjesing Vandværk

2

12

Nej

Nej

Nej

Nej

Glatved Strandvej Vandværk

1

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Glatved Vandværk

2

30

Nej

Nej

Nej

Nej

Glesborg Vandværk

2

17

Ja

Nej

Nej

Ja

Hegedal Strands Vandværk

1

Ingen

Ja

Nej

Nej

Ja

Hemmed Vandværk

1

Ingen

Ja

Nej

Nej

Nej

Hevring Vandværk

1

12

(Nej)

Nej

Nej

Nej

Holbæk Vandværk

1

12

Ja

Ja

Nej

Nej

Homå Vandværk

1

30

Nej

Ja

Nej

Nej

Kastbjerg Vandværk II

2

Ingen

Nej

Ja

Nej

Nej

Kristiansminde II Vest Vandværk

1

Ingen

Nej

Nej

Ja

Nej

Maria Hjerte Engen Vandværk

1

Ingen

Ja

Nej

Nej

Nej

Ramten Vandværk

2

80

Nej

Nej

Nej

Ja

Rimsø-Emmelev Vandværk

1

(50)

Nej

Ja

Nej

Nej

Ring Vandværk

1

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Selkær Mølle Vandværk

2

Ingen

Nej

Nej

Nej

Ja

Skovgårde Vandforsyning A.m.b.a.

2

24

Nej

Nej

Nej

Ja

St. Sjørup Strand Vandværk

2

18

(Nej)

Nej

Nej

Ja

Stenvad Vandværk

2

18

Nej

Nej

Nej

Nej

Stokkebro Vandværk

1

12

Ja

Nej

Nej

Nej

Søby Vandværk

1

Ingen

Nej

Ja

Nej

Nej

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk I/S

2

24

Nej

Ja

Nej

Nej

Trustrup - Lyngby Vandværk - Lyngby

2

16

Ja

Nej

Ja

Ja

Trustrup - Lyngby Vandværk - Trustrup

2

16

Ja

Ja

Ja

Ja

Tørslev Vandværk

1

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Tårup Vandværk

1

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Udby Vandværk

1

Ingen

Ja

Nej

Nej

Nej

Veggerslev Vandværk

1

80

Nej

Ja

Nej

Ja

Vester Alling Vandværk

1

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Vivild Vandværk

2

24

Nej

Nej

Nej

Ja

Voer Vandværk a.m.b.a

1

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ørbæk Vandværk

1

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Ørsted Vandværk

2

21

Nej

Ja

Nej

Ja

Ørum Vandværk, Jordemodervej

3 (4)

96

Ja

Ja

Nej

Ja

Øster Alling Vandværk

2

Ingen

Nej

Nej

Nej

Nej

Ålsrode Vandværk A/S

2

24

Nej

Ja

Ja

Nej

Tabel 3.2.4.1. Tabel over forhold, der indgår i vurderingen af forsyningssikkerhed.

1 Beholderkapacitet er et udtryk for det antal timer, vandet i eventuel rentvandsbeholder kan dække forbruget.

 

Særdeles høj forsyningssikkerhed

 

Høj forsyningssikkerhed

 

Nogenlunde forsyningssikkerhed

 

Lav forsyningssikkerhed

 

Uacceptabel lav forsyningssikkerhed

For nærmere forklaring henvises til bilag 4.1.