3.2.6. Vandkvalitet

Tabel 3.2.6.1. viser de vandværker, hvor der skal være fokus på vandkvaliteten for så vidt angår kemiske forhold. For boringerne er kun medtaget stoffer, hvor der ikke sker en fjernelse ved traditionel vandbehandling eller hvor man skal være særlig opmærksom. Det skal understreges, at mange vandværker kan tilrettelægge en pumpestrategi, så uhensigtsmæssige stoffer i boringerne ikke eller kun i ringe grad pumpes ud til forbrugerne.

Vandværkerne i Norddjurs Kommune leverer generelt en god vandkvalitet og nedenstående overskridelser i vandkvaliteten skyldes typisk utilstrækkelig iltning af råvandet inden filtrering eller uhensigtsmæssig filterdrift. I Norddjurs Kommune findes flere sommerhusvandværker, hvor der er særlige udfordringer, idet størstedelen af disse vandværkers forbrug er i tre sommermåneder.

I de tilfælde, hvor der er konstateret pesticider i boringerne, er det i alle tilfælde under kvalitetskravene.

En nærmere gennemgang af vandværkernes drikkevandskvalitet, herunder betydningen af nedenstående afvigelser fra kvalitetskravene, kan findes i de enkelte vandværkers tilstandsrapporter, som findes som bilag til herværende plan.

Vandværk

 

Afvigelser i drikkevandskvalitet

Vandkvalitet i boringer

 

Albertinelund Camping Vandværk

Jern, mangan, ilt 

 

Bønnerup Strands Vandværk 

Ammonium 

61.12: fluorid 

Bønnerup Vandværk 

Turbiditet 

 

Constantia Vandværk 

Ilt svingende 

 

Fannerup Vandværk 

Ilt 

 

Fjellerup Strands Ny Vandværk 

Ilt svingende 

60.18A: bentazon 

GAV - Dolmer Vandværk 

Ilt

BAM

71.135: BAM

71.136: BAM

71.261: BAM

71.268: BAM

GAV - Havdal Vandværk 

Bentazon 

71.295: BAM

71.296: hexazinon

GAV - Vejlby Vandværk 

BAM 

71.394: BAM 

Ginnerup Vandværk 

 

BAM 

Gjerrild Vandværk 

 

60.1: BAM

60.51: BAM og bentazon

Gjesing Vandværk 

Jern svingende 

 

Glatved Vandværk 

 

81.62: BAM 

Glesborg Vandværk 

 

71.762: arsen 

Hegedal Strands Vandværk 

Ledningsevne 

 

Hemmed Vandværk 

Chloroform 

 

Kastbjerg Vandværk II 

 

71.190: nitrat 

Maria Hjerte Engen Vandværk 

Ilt 

 

Rimsø-Emmelev Vandværk 

BAM 

71.373: BAM 

Ring Vandværk 

Ilt svingende 

 

Søby Vandværk 

Fluorid 

71.420: Fluorid 

Tårup Vandværk 

Ilt sommetider 

 

Ørbæk Vandværk 

Jern, ilt, ammonium 

71.531: Fluorid 

Tabel 3.2.6.1. Afvigelser i drikkevandskvalitet samt vandkvalitet i boringer.