3.4.5. Øvrige anlæg

Øvrige anlæg dækker over anlæg, der ikke hører ind under ovenstående kategorier. Anlæggene fremgår af tabel 3.4.5.1.:

Anlæg

Indvundne vand-
mængder (m3)

Tilladelse

Udløbsdato

Type

Alment vandværk

AquaDjurs, renseanlæg på Tempovej

Ikke registreret endnu

20.000

22-12-2041

Grundvands-sænkning / teknisk vand

GAV

De Danske Gærfabrikker

288.138

300.000

31-12-2012

Industri

GAV

Ib John Hansen

17.000

40.000

03-07-2000

Grusvask

Glesborg

Kattegatcentret

121.141

215.000

23-12-2027

Akvarium

GAV

Nymølle/Glatved

33.370

50.000

30-01-2022

Grusvask

Glatved Strandvej

Nymølle/Glatved

0

40.000

31-12-2012

Grusvask

Glatved

Nymølle/Kastbjergvej

150.154

120.000

31-12-2007

Grusvask

Glesborg

Tabel 3.4.5.1. Øvrige anlæg.