3.4.2. Institutioner, hoteller, campingpladser og lignende

Der er 6 anlæg, der udelukkende forsyner institutioner, hoteller, campingpladser og lignende, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet, jævnfør tabel 3.4.2.1.:

Anlæg

Indvundne vand-mængder (m3)

Tilladelse

Udløbsdato  

Type

Alment vandværk

Albøgegården

Ikke indberettet

Ingen

-

Lejrskole

Trustrup-Lyngby

Georgsmindevej 19

883 (2005)

Ingen

-

Institution

Nørager

Hevringlejren

465

15.000

31-12-2012

Militært anlæg

Hevring

Hummelmosen

Ikke indberettet

Ingen

-

Lejrskole

Stenvad

Løvenholmhytten

117

Ingen

-

Lejrskole

Nørager

Spisestedet Gl. Estrup

245

Ingen

-

Restaurant

Fausing

Tabel 3.4.2.1. Institutioner m.m.​