5.5 Recipienter

Norddjurs Kommune og AquaDjurs as er godt i gang med at gennemføre vigtige indsatser for at sikre vandmiljøet.

Indsatserne, som skal nedbringe påvirkningerne fra regn- og spildevand, har især til formål at forbedre miljøtilstanden i vandløbene. For kystvandene er indsatserne med til at sikre, at der fortsat er en høj badevandskvalitet, og at badevandskvaliteten forbedres.

Spildevandsrelaterede indsatser er hovedsageligt:

  • Separering af afløbssystemer.
  • Bassinoptimering, så antallet af overløb og aflastninger reduceres.
  • Nedbringelse af direkte spildevandsudledning fra spredt bebyggelse og ikke-kloakerede landsbyer.
  • Nedbringelse af antal fejlkoblinger, det vil sige ejendomme, der er fejltilsluttet kloakken.

Nedenstående skema viser en række af de vandløb, hvor indsatserne i planperioden skal give bedre miljøtilstand i vandløbene. Det er angivet, hvilke tiltag der er igangsat eller igangsættes i forhold til recipienterne. Som det ses, er der ofte tale om flere forskellige tiltag.

Vandløb

By

Indsats

   

Bassinoptimering 

Fejlkoblinger   

Kloakering/ Separering   

Spredt bebyggelse

Brydkær Bæk

Hevring

   

X

 

Bjælbæk

Auning

 

X

X

 

Alling Å

 

Øster Alling

Vester Alling

   

X

X

 

Kastrup Bæk

Ring

   

X

 

Hevring Å

Vivild

 

X

X

 

Hejbæk

 

Allingåbro

Ørsted

 

X

 

X

 

Voldby-Karlby Bæk  

Voldby

 

X

 

X

Selkær Bæk

Glesborg

   

X

 

Grund Bæk

Fausing

X

     

Muddergrøften

Trustrup

   

X

 

Homå Bæk

Homå

 

X

X

 

Katholm Mølleå

 

 

Ålsrode

Ålsø

Høbjerg

   

X

X

X

 

Glatved Bæk

Glatved

 

X

X

 

Hemmed Bæk

Hemmed

   

X

 

Emmelev Bæk

Emmelev

   

X

 

Ørum Å

 

Ørum

Stenvad

 

X

X

X

 

X

Hovå

Gjerrild

 

X

   

Kejserbæk

 

Åstrup

Hammelev

 

X

 

X

X

 

Stenalt Møllebæk

Ørsted

   

X

 

Kolindsund Sydkanal

 

 

Søby

Revn

Grenaa

(Tyskergrøften)

 

X

X

X

 

 

 

 

Kolindsund Nordkanal

Ginnerup

   

X

 

Tangkærgrøften

Ørsted

X

 

X

 

Gjesing Bæk

Gjesing

   

X

 

Fjellerup Møllebæk

Fjellerup

   

X

 

Nygård Å

Albøge

   

X

 

Brøndstrup Mølleå

       

X

Treå, Øvre del

       

X

Hevringholm Kanal

       

X

Nørager Bæk

       

X