4.3.1 Landsbyer og samlede bebyggelser

Med udgangspunkt i vandkvalitetsplanen (Regionplan 2005) er der allerede med Spildevandsplan 2008-2012 planlagt kloakering af en række angivne bysamfund uden fælles rensning, hvor dårligt renset spildevand i dag udledes til vandløb og giver en uacceptabel miljøbelastning.

Indsatsen for kloakering har desuden taget hensyn til de samlede bebyggelser, som ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder), og hvor der som udgangspunkt ikke bør forefindes større samlede områder med koncentreret nedsivning af spildevand.

Norddjurs Kommune har af disse hensyn prioriteret at tilslutte visse landsbyer og samlede bebyggelser til kloaksystemet. Følgende landsbyer er i sidste planperiode blevet kloakeret og tilsluttet renseanlæg:

Bysamfund  

Projekt

Afleder til

Laen

Spildevandskloakering og tilslutning til renseanlæg  

Fornæs Renseanlæg

Tårup

Spildevandskloakering og tilslutning til renseanlæg

Randers Centralrenseanlæg  

Kare

Separatkloakeret og tilslutning til renseanlæg

Randers Centralrenseanlæg

Ll. Sjørup

Tilslutning til renseanlæg

Randers Centralrenseanlæg

Udby

Tilslutning til renseanlæg

Randers Centralrenseanlæg

Revn

Tilslutning til renseanlæg

Fornæs Renseanlæg