2.5 Plangrundlag

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand.

Den kommunale spildevandsplan skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 bl.a. beskrive:

  • Eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.
  • Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist, det vil sige forhold omkring ind- og udtræden af spildevandsforsyningsselskabet.
  • Spildevandsanlæggets tilstand samt planlagte fornyelser af dette.
  • En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere/virksomheder til, alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag. Spildevandsplanen er en orientering om, hvad kommunen inden for planperioden planlægger at gennemføre inden for spildevandsområdet. Gennemførelse af disse planer kan forpligte borgere/virksomheder retligt til at gennemføre ændringer af deres spildevandsforhold.