​3.2.3. Anlægskvalitet​

Der blev ført tilsyn med de almene vandværkers bygningsmæssige, tekniske og hygiejniske kvalitet i 2010. På enkelte værker er der siden ført et opfølgende tilsyn. Resultaterne af tilsynene er sammenfattet i tabel 3.2.3.1. Det skal understreges, at tabellen alene omhandler selve vandværksbygningen og ikke de enkelte vandværkers boringer. Dolmer Vandværk pumper direkte fra boringerne ud til forbrugerne, og er derfor ikke omfattet af nedenstående klassificering.

Tabellen viser, at tilstanden generelt er tilfredsstillende, men at 7 vandværker har behov for en væsentlig renovering. De 7 vandværker er alle blandt de mindre vandværker i kommunen. Alle vandværker skal enten have tilstanden god eller særdeles god i alle vurderede forhold for at sikre, at der til stadighed kan leveres vand af tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet. Det kan konstateres, at cirka halvdelen af vandværkerne ikke har tilfredsstillende bygningsmæssig, maskinel eller hygiejnisk tilstand. Baggrunden for de enkelte karakterer fremgår af rapporterne, som kan ses ved klikke på det enkelte vandværksnavn i tabel 3.2.3.1.

Vandværk 

 

Bygningsmæssig tilstand

Maskinel

tilstand

Teknisk/hygiejnisk

tilstand 

Albertinelund Camping Vandværk

4

3

B

Albøge Vandværk

3

2

A

Allelev Vandværk

3

2

A

AquaDjurs - Lystrup Strand Vandværk

2

2

A

AquaDjurs - Nørager Vandværk

2

2

A

AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk

2

2

A

AquaDjurs - Udbyhøj Vandværk

3

2

B

Auning Vandværk, Skovdalsvej

2

2

A

Bønnerup Strands Vandværk

2

2

A

Bønnerup Vandværk

2

2

A

Constantia Vandværk

3

4

B

Fannerup Vandværk

2

3

B

Fausing Vandværk

2

2

A

Fjellerup Strand Ny Vandværk

2

2

A

Fjellerup Vandværk

2

2

A

GAV - Anholt by Vandværk

1

1

A

GAV - Dolmer Vandværk

Ingen

 

 

GAV - Havdal Vandværk

1

1

A

GAV - Vejlby Vandværk

1

1

A

Ginnerup Vandværk

2

2

B

Gjerrild Nordstrand Vandværk

2

2

A

Gjerrild Vandværk

3

2

B

Gjesing Vandværk

3

2

B

Glatved Strandvej Vandværk

3

2

B

Glatved Vandværk

2

2

A

Glesborg Vandværk

2

2

A

Hegedal Strands Vandværk

3

2

B

Hemmed Vandværk

3

2

B

Hevring Vandværk

3

3

B

Holbæk Vandværk

3

2

A

Homå Vandværk

3

2

A

Kastbjerg Vandværk I

3

2

B

Kastbjerg Vandværk II

3

2

Kristiansminde II Vest Vandværk

4

4

C

Maria Hjerte Engen Vandværk

4

4

C

Ramten Vandværk

3

2

B

Rimsø-Emmelev Vandværk - Emmelev

2

2

A

Rimsø-Emmelev Vandværk - Rimsø

3

2

C

Ring Vandværk

2

2

A

Selkær Mølle Vandværk

2

2

A

Skovgårde Vandforsyning A.m.b.a.

2

2

A

St. Sjørup Strand Vandværk

1

1

A

Stenvad Vandværk

4

3

C

Stokkebro Vandværk

3

2

C

Søby Vandværk

2

2

A

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk I/S

2

2

A

Trustrup - Lyngby Vandværk - Lyngby

1

1

A

Trustrup - Lyngby Vandværk - Trustrup

1

1

A

Tørslev Vandværk

3

3

B

Tårup Vandværk

4

4

C

Udby Vandværk

2

2

A

Veggerslev Vandværk

3

2

B

Vester Alling Vandværk

2

2

A

Vivild Vandværk - Behandling

2

3

B

Vivild Vandværk - Udpumpning

2

2

A

Voer Vandværk a.m.b.a

2

3

B

Ørbæk Vandværk

4

4

B

Ørsted Vandværk

2

2

A

Ørum Vandværk, Brændtvadvej

2

2

A

Ørum Vandværk, Jordemodervej

2

2

A

Øster Alling Vandværk

2

2

A

Ålsrode Vandværk A/S

2

2

A

Tabel 3.2.3.1. Tabel over vandværkernes bygningsmæssige, maskinelle og teknisk/hygieniske tilstand.

 

Bygningsmæssig og maskinel tilstand

 

Anlæg i særdeles god stand med kvalitetsprocedurer

Anlæg i god stand

Anlæg i nogenlunde god stand. Mindre fejl

Anlæg i uacceptabel stand. Væsentlig fejl

 

Teknisk- hygiejnisk tilstand

 

Ingen overskridelser i vandkvalitet

Mindre væsentlige overskridelser eller lille risiko for overskridelser

Flere overskridelser eller væsentlig risiko for overskridelser