Velkommen til Kommuneplan 2017

I Norddjurs har vi en vision der bygger på de fire temaer.

  • Et liv med muligheder
  • Alle med
  • Vækst i job
  • Gode forbindelser

Vi griber hver dag muligheden for at skabe vækst og udvikling og dermed give plads til et liv med muligheder for job, gode skoler, daginstitutioner, aktivt fritidsliv, oplevelser i naturen og god infrastruktur.

Med kommuneplan 2017 skaber vi de rammer, der skal til for at fastholde og styrke udviklingen i kommunen, og hvor vi sikrer helhed og sammenhængskraft.

Kommuneplanen indeholder kommunalbestyrelsens mål for udvikling og planlægning for de kommende 12 år og afløser kommuneplanen fra 2013.

Kommuneplan 2017 tager afsæt i kommunens udviklingsstrategi 2015 ”Norddjurs Kommune griber mulighederne”.

Udviklingsstrategien sætter retning for, hvordan vi fremover vil arbejde med vores bymønster. Vores byer skal arbejde sammen i netværk for at stå stærkere, og vi skal have fokus på 3 bybånd, hvor der ses særligt potentiale for vækst. At se på vores byer i bybånd afløser den tidligere inddeling i kommuneplanen i hovedbyer og centerbyer.

Vores sammenhængskraft med det østjyske bybånd giver også anledning til, at mobilitet som tema i kommuneplanen erstatter en del af det tidligere tema erhverv og infrastruktur. Mobilitetsstrategien sætter retningen.

Norddjurs´s mangfoldige natur er fortsat et tema med fokus på kysten, skovområderne og ikke mindst Randers Fjord. Vi stiler i mod, at fjorden i løbet af de kommende år får status som naturpark i Danmark.

Naturen skal med forskellige tiltag beskyttes. Naturen skal også benyttes og give oplevelser til både kommunens egne borgere og turister udefra, og friluftsliv og turisme er i Kommuneplan 2017 blevet et nyt selvstændigt tema.

Vi har givet den digitale platform for planen et løft, så den er blevet lettere at finde rundt og navigere i. Vi håber, det er sådan, det vil opleves, og at planen bruges som opslagsværk om Norddjurs Kommune og som hjælp ved ønsker om udviklingsprojekter, der kræver fysiske anlæg.

God fornøjelse med Kommuneplan 2017.

Jan Petersen, Borgmester

Henvisninger