Bybånd Vest

Bybånd vest består at Auning, Allingåbro og Ørsted. De tre byer ligger i umiddelbar nærhed af hinanden og har derfor altid haft en naturlig tilknytning til hinanden.

Bybåndet har tætte relationer til Randers, som er den nærmeste større by, men forbindelsen til Aarhus er ligeledes god. Det er let at komme til E45 fra byerne, og de har derfor stort potentiale som bosætningsbyer i det østjyske vækstcenter.

Auning er den største by i bybåndet og i den vestlige del at kommunen. Byen har med sin beliggenhed i forhold til infrastrukturen og handelsliv et godt udgangspunkt for vækst. Derfor er Auning motoren i bybåndet, som skal trække den primære vækst, som forventes vil smitte af på de øvrige byer i bybåndet og det omkringliggende bynetværk.

Allingåbro og Ørsted har hver især stærke identiteter og potentiale for at tiltrække nye borgere.

Omkring disse tre byer skal det sikres, at der til enhver tid er udlagt arealer til byudvikling, som modsvarer behovet.

Henvisninger