Erhverv

Erhvervslivet er omdrejningspunkt for jobskabelse og udvikling i Norddjurs Kommune. Der findes et rigt og bredt erhvervsliv i kommunen. De centrale erhverv består af produktionsvirksomheder i forskellig størrelse, liberale erhverv, detailhandel, landbrug og turisme.


Kommunen beskæftiger sig med forhold, som har betydning for erhvervsudvikling og -service, erhvervspolitik, arbejdskraftens uddannelse og kompetence, udlægning af erhvervsarealer, virksomhedslokalisering og vilkårene for virksomhedernes udfoldelse i forhold til det omgivende miljø.

Detailhandlen kan ikke udfolde sig frit, men er undergivet bestemmelser om butikkernes placering og størrelse, som fastsættes i kommuneplanen på grundlag af en række kriterier. Med en ny type detailbutikker, der fokuserer primært på salg via internettet, er der nye muligheder og udfordringer i forhold til både erhvervsudviklingen af disse og planlægning på området.

Med en spirende gaming-klynge i kommunen er der opstået nye muligheder og behov, hvor den digitale infrastruktur møder krav og ønsker fra erhvervslivet.

Norddjurs Kommune har mange produktionsvirksomheder med særlige forudsætninger og krav i forhold til fysisk planlægning og udvikling, herunder også industriområder i og omkring Grenaa Havn.

Henvisninger