Status for Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommunalbestyrelsen vedtog 13. juni 2017 Kommuneplan 2017 for Norddjurs Kommune. Forslag til Kommuneplan 2017 var i offentlig høring fra 27. februar til 24. april 2017.

Kommuneplan 2017 er offentlig bekendtgjort 3. juli 2017 og er gældende fra denne dato.

Se beslutningsprotokol fra kommunalbestyrelsesmødet 13. juni 2017