Natur og landskab

Norddjurs er kendt for sin natur og langstrakte kystlinje, som er unikke omdrejningspunkter både for borgeres muligheder for friluftsliv og for udviklingen af oplevelsesøkonomien med turisme i centrum. Norddjurs er en grøn kommune, og naturen er udslagsgivende for, at mange vælger at bosætte sig her.

Naturen og landskabet i Norddjurs giver allerede i dag store oplevelser til både borgere i kommunen og gæster udefra. Dette skyldes blandt andet, at kommunen rummer en række naturområder af international interesse, og at en stor del af kommunens areal er skov. Naturen er meget varieret, og der arbejdes løbende med at beskytte og styrke naturkvaliteterne og skabe mulighed for gode naturoplevelser. Dette sker blandt andet gennem pleje, information og kommunens daglige administration af lovgivningen. Særligt vores strande, skovområder og Randers Fjords sjældne plante- og dyreliv fremstår både besøgsvenlige og ugenerte på samme tid. Det skal fortsat være målet.

I Norddjurs finder man store og flade landskaber som for eksempel de inddæmmede fjordenge på den hævede havbund ved Randers Fjord eller den forblæste strandvoldsslette "Ørkenen" på Anholt. Som bakkede landskaber er især de stejle skråninger i Ørum vandløbsdal og Kolindsund meget unikke. Kystlandskaberne består af såvel erosions- og udligningskyster som marine forlande med langstrakte strandenge. Helt specielle er kystklinterne ved Sangstrup, Karlby og Gjerrild, hvor fastlandet ender brat i hvide, lodrette kridtvægge. Endelig præger tolv smukke godser landskabet med kulturhistoriske elementer.

Landskabs- og naturoplevelserne i Norddjurs er derfor mange, og de er grundelementer i den natur- og kulturarv, som bidrager til vores velfærd og underbygger områdernes identitet. De er den fysiske ramme for vores liv og vigtige for os, når det gælder både produktion og rekreation, bosætning og friluftsliv.

Potentialet er stort for fortsat at udvikle Norddjurs’ natur- og landskabsprofil, så værdifuld natur respekteres, og stedspecifikke oplevelser af høj standard er i centrum. Vi skal fortsat udvikle potentialerne i tæt samarbejde med naturens interessenter, handicaporganisationer, lokale aktører, erhverv og eksterne fagpersoner.

Henvisninger