Naturpark Randers Fjord

Randers Fjord adskiller kommunerne Randers og Norddjurs. Siden 2011 har de to kommuner samarbejdet om at få området certificeret som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning for naturparker i Danmark.

En naturpark defineres som et større sammenhængende landskab, som er en velafgrænset større landskabelig enhed med stor landskabelig skønhed og natur- og kulturhistorisk værdi.

Naturparken strækker sig langs Randers Fjord fra Randers Bro og ud til Udbyhøj.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Naturpark Randers Fjord skal formidles, så områdets natur og kulturværdier bliver synliggjort for kommunens borgere og for turister.
  • Oplevelsesmulighederne langs Randers Fjord skal forbedres, samtidig med at værdierne bevares.
  • Der skal skabes mulighed for bedre adgang til fjorden med nye aktiviteter inden for turisme og andre erhverv.

Redegørelse

Naturpark Randers Fjord skal danne afsæt for formidling, koordinering og udvikling af naturparkens natur og kulturværdier.

Værdierne skal – i samspil med lodsejerne – søges benyttet til at skabe naturoplevelser og aktiviteter til glæde for kommunens borgere og turister.

Naturpark Randers Fjord rummer potentiale inden for naturforbedringer, friluftsliv, formidling, naturoplevelser og oplevelsesøkonomi, som kan udnyttes til gavn for naturen, landbruget og kommunens borgere og turister.

Randers Fjord er et område med et stort udviklingspotentiale for natur- og turismeoplevelser.

I perioden frem til 2018 arbejdes på at forbedre adgangsfaciliteter med anlæg af shelters, madpakkehuse, fiskerensepladser og bade-/anløbsbroer på begge sider af fjorden og på Kanaløen midt i fjorden.

Der arbejdes ligeledes med at styrke formidling af fjordens værdier. Det sker i samarbejde med frivillige aktive.

Naturpark Randers Fjord har egen hjemmeside, www.naturparkrandersfjord.dk, og det forventes, at naturparken kan blive certificeret som naturpark i 2018.

Henvisninger

Links og dokumenter:

Norddjurs Kommunes hjemmeside

Danske naturparker.dk

Naturparkrandersfjord.dk