Lystbådehavne

Arealreservationer til havneudbygning omfatter udelukkende udvidelser af eksisterende anlæg. Store dele af kyststrækningen i kommunen er friholdt for havneanlæg under hensyn til natur-, landskabs- og badeinteresser.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Der fremadrettet er tidssvarende faciliteter for lystbåde i Norddjurs Kommune og dermed mulighed for at udvikle og udvide lystbådehavne, i det omfang hensynet til retningslinjernes anbefalinger kan varetages.

Retningslinjer

  1. Udvidelse af eksisterende lystbådehavne kan ske i Udbyhøj, Bønnerup, Grenaa og på Anholt. Placering og udformning af de pågældende havne eller havneafsnit skal ske under særlig hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsesinteresserne samt øvrige rekreative interesser.
  2. Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg kan etableres, hvor en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser tillader det.

Redegørelse

Der skal lægges vægt på, at anlæggene tilpasses de landskabelige omgivelser og eventuelle rekreative områder på en hensynsfuld måde. Dette skal sikres via lokalplanlægningen. I visse tilfælde kræver disse anlæg dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 15.

Der er følgende lystbådehavne i Norddjurs Kommune:

  1. Lystbådehavnen i Udbyhøj Syd har 50 bådpladser.
  2. Bønnerup Lystbådehavn har 250 bådpladser.
  3. Grenaa Lystbådehavn har 550 bådpladser.
  4. Anholt Lystbådehavn har 300 bådpladser.

Henvisninger