Udviklingsstrategi 2015

Norddjurs Kommunes Udviklingsstrategi 2015, "Norddjurs Kommune griber mulighederne", tager afsæt i kommunens vision og leder hen imod Kommuneplan 2017.

Udviklingsstrategien ser ud i fremtiden for Norddjurs Kommune og sætter samtidig særligt fokus på, hvad vi ønsker at prioritere de kommende år i arbejdet med kommunens fysiske udvikling.

Strategien har fokus på 6 indsatsområder:

  • Byer i netværk – drivkraft for bosætning
  • Gode forbindelser – Norddjurs koblet på
  • Vækst i job – en stærk produktionskommune
  • Oplevelsesnatur – en attraktiv turismedestination
  • Klima og energi – fremtidssikring af Norddjurs
  • Alle med – muligheder hele livet.

Kommunalbestyrelsen vedtog 14. juni 2016 Udviklingsstrategi 2015, ”Norddjurs Kommune griber mulighederne”.