Klima i planlægning

Norddjurs Kommune vil fortsat screene al fremtidig planlægning for konflikter eller snitflader til klimaudfordringen.

Projekterne vil blive konkret vurderet for deres negative/neutrale/positive merværdi mht. klimatilpasning af det pågældende areal og område. Der vil søges planlægning, som understøtter merværdi og innovative løsninger mht. klimatilpasning i de enkelte projekter.

Henvisninger