Virksomheder og miljø

Et rent miljø er et gode for den lokale befolkning og en vigtig forudsætning for områdets erhvervsmæssige udvikling, herunder også udvikling inden for turisme.


Kommunalbestyrelsen ønsker, at Norddjurs Kommune skal være kendt som en "grøn kommune" og som en kommune, der tager initiativer på miljøområdet. Der skal værnes om naturværdierne, der skal være grønne områder i sammenhæng med bycentre, boligområder og erhvervsområder, ligesom disse skal fremstå ryddelige og med et grønt islæt.

Norddjurs Kommune ønsker at indgå i en løbende dialog omkring miljøspørgsmål med befolkningen og erhvervslivet, så der skabes grundlag for en åben og bæredygtig udvikling i kommunen. Norddjurs Kommunes klimastrategi er et eksempel på en lokalindsats, der bidrager med en reduktion af miljøbelastningen i forhold til den globale miljøeffekt.

Miljø er en væsentlig konkurrencefaktor, når det drejer sig om at skabe en lokal udvikling. Både Norddjurs Kommune og virksomhederne i kommunen har været aktive i forhold til bedring af miljøet. Blandt andet er der arbejdet med renere teknologi, miljøledelse i produktionen og miljøcertifikater. Det er vigtigt, at virksomhederne fra etableringstidspunktet har mulighed for at være lokaliseret i de rette erhvervsområder og fremstå præsentabelt.

Miljøforum Norddjurs Erhverv

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder og Norddjurs Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer.

GMC Miljøcertifikat

I samarbejde med en række virksomheder har Norddjurs Kommune udviklet et miljøledelsessystem til et grønt miljøcertifikat (GMC Miljøcertifikat), som uddeles årligt. Med et GMC Miljøcertifikat kan virksomhederne fremvise dokumentation for en ekstra miljøindsats dels over for kunder, dels som underentreprenør.

Lokalisering

For at undgå miljøkonflikter er det vigtigt, at virksomhederne lokaliseres i rigtige erhvervsområder afhængigt af deres miljømæssige behov. Virksomhederne opdeles i miljøklasser, der hver især refererer til udlagte erhvervsområder.

Anlæg og byggeri

Norddjurs Kommune vil fortsat arbejde for, at der ved anlægs- og byggeopgaver lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, så virksomheder allerede fra etableringstidspunktet får de rette forhold indarbejdet i byggeprocessen.

Grønne erhvervsområder

Kommunalbestyrelsen vil fortsat arbejde for at få erhvervsområder til at fremtræde med en grøn karakter for at gøre det attraktivt og tiltalende for eksisterende og kommende virksomheder. Den grønne karakter skal opnås ved grønne bælter, grønne skel og tilskyndelse til beplantning.

Henvisninger