Eksisterende vindmøller

I dag har Norddjurs Kommune en installeret vindmøllekapacitet på cirka 55 MW, hvoraf godt halvdelen blev idriftsat sidste halvdel af 1990’erne.

Vindmøllerne har typisk en levetid på omkring 20 år. Møllernes placering fremgår af nedenstående kort.

Der skal udarbejdes en samlet energi- og klimapolitik for Norddjurs Kommune.

Henvisninger