Planlagt byzone

Der er udlagt potentielt og fremtidigt område til byzone ved følgende byer:

 • Allingåbro
 • Auning
 • Bønnerup
 • Fjellerup
 • Gjerrild
 • Gjesing
 • Glesborg
 • Grenaa
 • Holbæk
 • Lyngby
 • Nørager
 • Trustrup
 • Vivild
 • Voldby
 • Ørsted
 • Ørum
 • Ålsrode
 • Ålsø


Potentielt fremtidige områder til byzone omfatter arealer i landzone, der ikke er rammelagte. Arealerne skal betragtes som perspektivarealer i forhold til, hvilken retning kommunen på lang sigt ønsker byerne udbygges.

Den fremtidige byudvikling for byzonebyerne kan ses på nedenstående kort.

Henvisninger