Byggeri og anlæg i det åbne land

Når man vil bygge nyt i det åbne land (landzonen), skal man som udgangspunkt forholde sig til planloven. Planloven skal sikre, at det nye byggeri udformes og placeres hensigtsmæssigt og harmonisk i forhold til omgivelserne.

Interesserne i det åbne land er mange og forskelligartede. For landbruget, skovbruget, råstofbranchen og dele af turisterhvervet er benyttelsen af det åbne land en forudsætning. Samtidig er der store beskyttelsesinteresser i forhold til natur, miljø, landskab og kultur. Også for friluftslivet er adgangen til anvendelsen af det åbne land en vigtig forudsætning.

I den forbindelse er det vigtigt at nye muligheder for udvikling skabes uden at ødelægge det grundlag, der i dag gør landområderne attraktive for det gode liv, nemlig smukke omgivelser, fred og frisk luft.

Henvisninger