Hoed

Hoed er "grænseby" mod sydøst og vokset sammen med landsbyen Balle, som ligger i Syddjurs, og som er en byzoneby. Beliggenheden nær Balle gør, at de to byer bør ses som en enhed.

Hoed har ca. 35 indbyggere, og byens bebyggelser består af enfamiliehuse og gårde, primært centreret omkring bygaden. Desuden er Hoed en kirkelandsby.

Planlægningsmæssige forhold

Hoed er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.