Camping

I de senere år har campingpladserne på Djursland haft gode sæsoner, og det vil derfor være et af de områder, hvor der skal være fokus på tilstrækkelig kapacitet og udvikling af nye tilbud, som efterspørges af markedet.

Der er flere trends inden for overnatning i det fri, som rækker fra den primitive overnatning i shelter eller på primitive teltpladser over almindelig camping/autocamping til mere luksuriøse campingtilbud.

Markedet for camping har ændret sig radikalt i de senere år. Dette skyldes ikke mindst, at camping er i vækst blandt børnefamilier og blandt seniorer, som investerer i autocampere og prioriterer at tage på camping. Tendensen ses i store dele af Europa. Der etableres nogle steder særlige autocamperpladser, som er specielt indrettede campingpladser til autocampere med færre faciliteter og aktiviteter, men med de enkle faciliteter, som en autocamper på farten har brug for, og den tryghed, der er ved at overnatte på en plads, der er indrettet til formålet.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er, at:

  • Overnatningsmulighed for autocampere på havnene i Udbyhøj, Bønnerup og Grenaa fastholdes.
  • Mulighederne for at udlægge yderligere areal til campingplads undersøges.

Retningslinjer

  1. Der kan etableres nye campingpladser og foretages udvidelser af eksisterende pladser, i det omfang en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser tillader det.
  2. Campingpladserne skal indrettes og afgrænses under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser samt det åbne lands interesser i øvrigt.
  3. Primitive teltpladser med mulighed for 1-2 overnatninger tilbydes i begrænset omfang med plads til maksimalt 5 telte.

Redegørelse

Der er ikke taget stilling til muligheder for nyanlæg, men i kommunalbestyrelsens mål for den kommende planperiode undersøges behovet og mulighederne for at udlægge areal til nye campingtyper. Arealer til nye campingpladser bør normalt være så rummelige, at pladsen kan opnå en kapacitet svarende til mindst 500 personer.

Nye campingpladser og udvidelse af bestående pladser ved kysten forudsættes placeret på en måde, så der ikke beslaglægges åbne kyststrækninger.

Der findes følgende campingpladser: Auning, Dalgård i Skovgårde, Fjellerup Strand, Hestehaven, Albertinelund i Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Fornæs, Grenaa Strand, Anholt.

Campingpladserne fremgår også af nedenstående kort.

Henvisninger