Mobilitet

Mobilitet er at gøre det muligt og attraktivt at bevæge sig på en smart og fleksibel måde. Mobilitet er at tænke på tværs af transportformer, byplanlægning og hverdagens gøremål.

Norddjurs Kommune har sammen med Syddjurs Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland udarbejdet Djurs Mobilitetsstrategi, som skal sætte kursen for, hvordan vi udvikler mobiliteten på Djursland frem mod 2025.

Strategien blev endeligt vedtaget i juni 2016 af alle parter, herunder kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Djurs Mobilitetsstrategi handler kort sagt om at skabe et effektivt, sammenhængende og bæredygtigt mobilitetstilbud, at udnytte ressourcer og investeringer effektivt, at arbejde for konkrete store nyinvesteringer og igangsætte konkrete indsatser – hver især og i fællesskab.

Djurs Mobilitetsstrategis strategiske fokusområder er indarbejdet i Kommuneplan 2017 og tilpasset Norddjurs Kommunes prioriteringer af indsatsområder, der kan styrke og udvikle Norddjurs Kommune.

Djurs Mobilitetsstrategi og de tilhørende produktkataloger over hhv. igangsatte/vedtagne projekter og foreslåede projekter kan findes på mobilitet-paa-djurs.dk.

Under mobilitetsafsnittet kan du læse om følgende delemner:

Det er af afgørende betydning for Norddjurs Kommune at have en velfungerende kollektiv trafik. Mange borgere i Norddjurs Kommune benytter kollektiv trafik til og fra arbejde, samtidig har Norddjurs mange ind-pendlere til både virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Der transporteres store mængder gods til og fra industriområdet i det nordøstlige Grenaa og Grenaa Havn. Forholdene omkring transport af gods er derfor af stor betydning for produktionsvirksomhederne og havnen.

Størstedelen af kommunens veje, med undtagelse af hovedveje og private veje, anlægges og vedligeholdes af kommunen. Et vigtigt aspekt, som er knyttet hertil, er sikkerheden for trafikanterne.

Mobil- og bredbåndsprojektet i Norddjurs Kommune udvikler den digitale infrastruktur, som har stor betydning for at udvikle mobilitetsløsninger, der kan effektivisere transportsystemet og give borgerne transportinformation på farten.