Ålsø

Ålsø ligger tæt ved hovedvej 15 og forholdsvis tæt på Grenaa. Byen har tydeligt karakter af boligområde med parcelhuse. Der er dog nogle få virksomheder i byen. Ålsø har omkring 155 indbyggere, og byens vækst er stagneret. Mølleskolen ligger cirka 1 km fra Ålsø i retning mod Ålsrode.

Planlægningsmæssige forhold

Ålsø er byzone og er i den gældende kommuneplan udlagt som boligområde. Det betyder, at der kun kan udøves erhverv, som ikke giver genevirkninger i forhold til omgivelserne. Der er ledige områder i byen til parcelhusbebyggelse.