Ålsrode


Ålsrode er kendt som en idyllisk landsby tæt ved Grenaa, hvor der både er boligområder og erhverv. Byen har cirka 200 indbyggere. Byen ligger tæt på de store skov- og kystområder ved Katholm Gods.

Byen har et aktivt foreningsliv omkring forsamlingshuset. Mølleskolen ligger cirka 2 km fra Ålsrode.

Byens beliggenhed i en dal er markant, idet byformen nøje er tilpasset dalens topografi. Byens hovedgade følger dalbunden, mens gårdene ligger på dalsiderne, hvor de sammen med de bagvedliggende dalskråninger danner et karakteristisk byrum med landskabeligt præg.

Planlægningsmæssige forhold

Ålsrode er byzone og er i den gældende kommuneplan udlagt som boligområde. Det betyder, at der kun kan udøves erhverv, som ikke giver genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Ålsrode er omfattet af lokalplan nummer 139. Lokalplanen sikrer, at den planlægningsmæssige mulighed for at forskønne byen og styrke de landskabelige træk er til stede og samtidig skabe øget opmærksomhed om, hvordan man bevarer og forbedrer de bygningsmæssige værdier.

Med kommuneplanen for storparceller er der skabt mulighed for varierede former for bosætning, idet Ålsrode nu kan tilbyde både traditionel parcelhusudstykning, storparceller og huse og gårde i den eksisterende landsbybebyggelse.

Midt i byen ligger et areal, der i dag rummer en eksisterende maskinfabrik. På længere sigt kan området omdannes til boligområde, såfremt muligheden opstår.