Glatved

Glatved har cirka 80 indbyggere. Affalds- og deponeringsanlægget Reno Djurs ligger cirka 2,5 km sydvest for byen, og byen er dermed præget af trafikbelastningen i forbindelse hermed. Landsbyens bebyggelse ligger langs bygaden og en af vejene til Glatved Strand.

Planlægningsmæssige forhold

Glatved er udlagt til byzone. Det skal sikres, at Glatved så vidt muligt bevarer sit særpræg som landsby.

Perspektiverne for planlægning af råstofområdet sydøst for byen kan betyde, at området kan blive omdannet til rekreative formål, når råstofgravningen ophører, og herved blive en integreret del af byen.