Bybånd Øst

Bybånd Øst består af Grenaa, Trustrup og Lyngby. Rygraden i bybåndet er Aarhus Letbane, der stopper ved Trustrup Station, Hessel Station i den sydlige del af Grenaa og ved Grenaa Trafikterminal i midtbyen. Det forventes, at letbanen vil danne grundlag for en øget vækst og tilflytning i bybåndets byer, og derfor er der i kommuneplanen skabt mulighed for dette.

Grenaa har i kraft af sin størrelse nogle funktioner, som naturligt hører hjemme, hvor et vist befolkningsunderlag er til stede. Som eksempler kan nævnes gymnasium, handelsskole, teknisk skole, udvalgsvarebutikker og større erhvervsvirksomheder. Der er adgang til byen med kollektiv trafik fra hele Djursland, Aarhus og Randers. Denne adgang forbedres med letbanen, og det forventes, at det vil skabe en større oplevet nærhed til Aarhus og dermed gøre Grenaa mere attraktiv som bosætnings- og pendlerby ift. regionens store kraftcenter. Grenaa er derfor den naturlige motor for bybåndet, der gerne skal generere udvikling, som vil have en afsmittende effekt på de øvrige byer i bybåndet og omkringliggende bynetværk.

Trustrup og Lyngby er mindre byer, der med deres beliggenhed ved letbanen har let adgang til både Grenaa og Aarhus. Imellem de to byer ligger Toubroskolen, der knytter de to byer og oplandet sammen.

Omkring disse tre byer skal det sikres, at der til enhver tid er udlagt arealer til byudvikling, som modsvarer behovet.

Henvisninger